Psychiatrická nemocnice Brno Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Povinně zveřejňované informace

  Zřizovací listina
  Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění
  Registr smluv
  Způsob přijímání a vyřizování stížností
  Prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže
  Přehled nejdůležitějších právních předpisů
  Seznam externích poradců
  Kontaktní údaje
  Nabídka nepotřebného materiálu
  Protikorupční opatření
  Zpráva o hospodaření PNB za rok 2019
  GDPR
  Sponzorské dary
  Přijímání oznámení