Psychiatrická nemocnice Brno Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Současnost

  Psychiatrická nemocnice Brno je řízena Ministerstvem zdravotnictví ČR, které je rovněž jejím zřizovatelem. Finanční prostředky pro svoji činnost získává z úhrad za poskytnutou zdravotní péči od zdravotních pojišťoven, zřizovatele, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna, občanů a právnických osob, z jiných příspěvků, darů a vlastní činnosti.

  Psychiatrická nemocnice Brno je poskytovatelem zdravotních služeb v oborech psychiatrie (včetně psychoterapie), návykové nemoci, gerontopsychiatrie, sexuologie, neurologie, vnitřní lékařství, pneumologie a ftizeolofie, rehabilitační a fyzikální medicína, dermatovenerologie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, algeziologie, oftalmologie, ortopedie, otorinolaryngologie, všeobecné praktické lékařství, pracovní lékařství a stomotologie, které poskytuje ve formě:

  a) lůžkové péče (akutní standardní, zvýšená psychiatrická péče, následná a dlouhodobá),
  b) ambulantní péče (primární, specializované a stacionární).

  Péče je poskytována nemocným dospělým, výjimečně dětem a mladistvým, se všemi druhy psychických poruch, včetně:

  • péče psychologa
  • zvýšené psychické péče
  • léčby v detoxifikačním centru
  • léčebně rehabilitací péče (psychiatrické rehabilitace, sociální terapie a ergoterapie)
  • léčby neurologických a interních nemocí
  • akupunktury
  • ošetřovatelské péče
  • lékárenské péče a klinickofarmaceutické péče
  • léčby v denním stacionáři
  • ambulantní péče psychoterapeuta
  • ambulantní péče protialkoholní a protitoxikomanické
  • zdravotní dopravní služby

  Nemocnice vykonává ochranné léčení, poskytuje psychoterapii a konziliární služby zajišťované externími lékaři.

  K zajištění zdravotní péče nemocnice provozuje:

  • společné vyšetřovací složky - klinická biochemie a hematologie, radiologie a zobrazovací metody, pracovně lékařské služby,
  • protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici,

  K dalším činnostem organizace patří:

  • pobytové sociální služby,
  • zvláštní ambulantní péče,
  • vědecko-výzkumná činnost v oboru psychiatrie,
  • odborná praxe studentů středních a vyšších zdravotnických a sociálních škol, studentů vysokých škol a studentů postgraduálního studia v oblasti zdravotnictví,
  • činnost ekonomická, provozní, technická, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu jejího zřízení,
  • spolupráce s občanskými sdruženími, nestátními a neziskovými organizacemi
  • kluby nemocných
  • odborná vědecká knihovna