Psychiatrická nemocnice Brno Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Aktuality

  27.11.2023 - 160. výročí zahájení provozu Psychiatrické nemocnice Brno

  Dne 28.11.2023 proběhne slavnostní seminář ke 160. výročí zahájení provozu Psychiatrické nemocnice Brno - pozvánka.

   

  27.10.2023 - Denní stacionář 

  Denní stacionář PNB je od 1.11.2023 znovu otevřen. Bližší informace zde.

   

  5.6.2023 - Informace pro návštěvy pacientů PNB

  Všechny návštěvníky žádáme, aby nenavštěvovali své příbuzné a další osoby hospitalizované v Psychiatrické nemocnici Brno v případě, že se necítí dobře nebo jsou nemocní (především pak mají-li některé ze známých příznaků onemocnění COVID-19 či jiné respirační onemocnění).

  Je preferováno, aby návštěvy pacientů probíhaly ve venkovních prostorách areálu Psychiatrické nemocnice Brno. Není-li možné, aby návštěva probíhala ve venkovních prostorách, může návštěva probíhat ve vymezených vnitřních prostorách stanice či u lůžka pacienta. V této souvislosti upozorňujeme, že personál nemocnice postupuje tak, aby pokud možno neprobíhalo současně více návštěv v jednom prostoru stanice.

  Při návštěvě pacientů je doporučeno užití osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to v zájmu ochrany Vašeho zdraví i zdraví pacientů a zaměstnanců nemocnice. Uvedené především doporučuje u pacientů rizikových skupin – např. gerontopsychiatričtí pacienti, pacienti se závažnými somotickými obtížemi apod.

  Všechny návštěvníky žádáme, aby při příchodu i odchodu z návštěvy užili desinfekční přípravek na ruce a po celou dobu návštěvy dbali pokynů zaměstnanců nemocnice.

  Všechny návštěvníky si dovolujeme zdvořile požádat, aby průběžně sledovali webové stránky Psychiatrické nemocnice Brno, kde jsou zveřejňována aktuální opatření účinná v Psychiatrické nemocnice Brno.

  Děkujeme, že nám pomáháte chránit Vaše blízké.

   

  6.5.2022 - Informace

  Užívání osobních ochranných pomůcek k zakrytí dýchacích cest v Psychiatrické nemocnici Brno se v současné době řídí aktuálními opatřeními orgánů veřejné moci. Nadále však důrazně doporučujeme jejich užívání při kontaktu s pacienty i personálem nemocnice, a to v zájmu ochrany Vašeho i jejich zdraví.

   

  6.5.2020 - Poděkování