Psychiatrická nemocnice Brno Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Aktuality

  16.5.2022 - Doporučení k návštěvám pacientů

  Je preferováno, aby návštěvy pacientů probíhaly ve venkovních prostorách areálu Psychiatrické nemocnice Brno. 
  Není-li možné, aby návštěva probíhala ve venkovních prostorách, může návštěva probíhat ve vymezených vnitřních prostorách stanice či u lůžka pacienta. V této souvislosti upozorňujeme, že personál nemocnice postupuje tak, aby pokud možno neprobíhalo současně více návštěv v jednom prostoru stanice.
  Při realizaci návštěv zvažte prosím užívání osobních ochranných pomůcek k zakrytí dýchacích cest, a to v zájmu ochrany Vašeho zdraví i zdraví pacientů a zaměstnanců nemocnice.

   

  6.5.2022 - Informace

  Užívání osobních ochranných pomůcek k zakrytí dýchacích cest v Psychiatrické nemocnici Brno se v současné době řídí aktuálními opatřeními orgánů veřejné moci. Nadále však důrazně doporučujeme jejich užívání při kontaktu s pacienty i personálem nemocnice, a to v zájmu ochrany Vašeho i jejich zdraví.

   

  25.11.2021 - Upozornění na možnost využití tzv. "milostivého léta"

  Bližsí informace zde

   

  11.10.2021 - Denní stacionář 

  Denní stacionář PNB otevírá k 3.11. 2021 novou terapeutickou skupinu a nabírá nové pacienty z diagnostického okruhu neurotických, afektivních poruch a lehčích poruch osobnosti. 
  Konzultace před přijetím probíhají po telefonické domluvě na číslech 601 255 501 nebo 548 123 321.

   

  14.6.2021 - Denní stacionář

  Denní stacionář PNB po dočasném uzavření v době pandemie od 1.8.2021 opět zahajuje provoz.

   

   

  9.9.2020 - Ambulance, DAB

  Ambulantní provoz a provoz DAB je umožněn při dodržení podmínek v následujícím dokumentu Ambulantní provoz, DAB

   

  6.5.2020 - Poděkování