Psychiatrická nemocnice Brno Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Aktuality

  27.10.2022 - Denní stacionář 

  Denní stacionář PNB je dočasně uzavřen. V případě znovuotevření Vás budeme informovat prostřednictvím těchto webových stránek nemocnice. Děkujeme za pochopení.
   

  23.9.2022 - Návštěvy pacientů PNB

  Všechny návštěvníky žádáme, aby nenavštěvovali své příbuzné a další osoby hospitalizované v Psychiatrické nemocnici Brno v případě, že se necítí dobře nebo jsou nemocní (především pak mají-li některé ze známých příznaků onemocnění COVID-19).

  Je preferováno, aby návštěvy pacientů probíhaly ve venkovních prostorách areálu Psychiatrické nemocnice Brno. Není-li možné, aby návštěva probíhala ve venkovních prostorách, může návštěva probíhat ve vymezených vnitřních prostorách stanice či u lůžka pacienta. V této souvislosti upozorňujeme, že personál nemocnice postupuje tak, aby pokud možno neprobíhalo současně více návštěv v jednom prostoru stanice.

  Při návštěvě pacientů je důrazně doporučeno užití osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to v zájmu ochrany Vašeho zdraví i zdraví pacientů a zaměstnanců nemocnice (na stanicích gerontopsychiatrie je užití osobních ochranných pomůcek po celou dobu návštěvy nezbytné).

  Všechny návštěvníky žádáme, aby při příchodu i odchodu z návštěvy užili desinfekční přípravek na ruce a po celou dobu návštěvy dbali pokynů zaměstnanců nemocnice.

  Všechny návštěvníky si dovolujeme zdvořile požádat, aby pečlivě sledovali opatření orgánů veřejné moci a dodržovali případné povinnosti stanovené těmito dokumenty a aby sledovali webové stránky Psychiatrické nemocnice Brno, kde jsou zveřejňována aktuální opatření účinná v Psychiatrické nemocnice Brno.

   

  Podmínky návštěv pacientů PNB hospitalizovaných na stanicích gerontopsychiatrie

  S ohledem na aktuální situaci způsobenou onemocněním COVID-19 v Psychiatrické nemocnici Brno a zejména s ohledem na nutnost chránit rizikové skupiny pacientů platí pro návštěvy pacientů hospitalizovaných na stanicích gerontopsychiatrie (tzn. na stanici 1, 10, 15 a 17) nad rámec výše uvedeného následující.

  Návštěvy pacientů hospitalizovaných na stanicích gerontopsychiatrie budou umožněny po předchozím objednání (telefonicky či jinou formou dálkové komunikace).

  Návštěvy budou probíhat po dobu 30 min tak, aby byla všem zachována možnost realizace návštěvy (z důvodu nepřiznivého počasí stále více návštěv probíhá ve vnitřních prostorách, které mají omezenou kapacitu).

  V případě návštěvy pacientů na stanicích gerontopsychiatrie je nezbytné užití osobní ochranné pomůcky k zakrytí dýchacích cest, a to po celou dobu návštěvy.

  Uvedené neplatí pro

  • návštěvy u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění,
  • návštěvy opatrovníků, kteří jdou navštívit pacienta s omezenou svéprávností,
  • návštěvy osobami při výkonu jejich povolání, tzn. zejména soudní znalci, soudní úředníci, tlumočníci, policie, advokáti, komunitní týmy, duchovní atd.

   

  Další výjimky mohou být povoleny personálem příslušné stanice (např. návštěva bez předchozího objednání, návštěva trvající delší dobu než 30 min.), přičemž tento při povolení výjimky musí brát v potaz zachování rovného přístupu všech pacientů k umožnění návštěv.

  Děkujeme, že nám pomáháte chránit Vaše blízké.

   

   

   

  7.9.2022 - Upozornění na možnost využití tzv. "milostivého léta II"

  Bližsí informace zde

   

  6.5.2022 - Informace

  Užívání osobních ochranných pomůcek k zakrytí dýchacích cest v Psychiatrické nemocnici Brno se v současné době řídí aktuálními opatřeními orgánů veřejné moci. Nadále však důrazně doporučujeme jejich užívání při kontaktu s pacienty i personálem nemocnice, a to v zájmu ochrany Vašeho i jejich zdraví.

   

  11.10.2021 - Denní stacionář 

  Denní stacionář PNB otevírá k 3.11. 2021 novou terapeutickou skupinu a nabírá nové pacienty z diagnostického okruhu neurotických, afektivních poruch a lehčích poruch osobnosti. 
  Konzultace před přijetím probíhají po telefonické domluvě na číslech 601 255 501 nebo 548 123 321.

   

  14.6.2021 - Denní stacionář

  Denní stacionář PNB po dočasném uzavření v době pandemie od 1.8.2021 opět zahajuje provoz.

   

   

  9.9.2020 - Ambulance, DAB

  Ambulantní provoz a provoz DAB je umožněn při dodržení podmínek v následujícím dokumentu Ambulantní provoz, DAB

   

  6.5.2020 - Poděkování