Psychiatrická nemocnice Brno Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Veřejné zakázky

  Provozování prodejny potravin v objektu Psychiatrické nemocnice Brno

  13.4.2022


   

   

   

   

  Psychiatrická nemocnice Brno realizuje veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). K vlastní realizaci ZZVZ je vypracována Směrnice, která stanovuje závazná pravidla a postupy při zadávání veřejných zakázek v Psychiatrické nemocnici Brno.

  Informace, týkající se veřejných zakázek jsou uveřejňovány na hlavním profilu zadavatele:
  Tenderarena: adresa hlavního profilu


  Informace o veřejných zakázkách zadávaných v Národním elektronickém nástroji (NEN) se vyhledají na stránkách zde zadáním Identifikačního čísla zadavatele. Identifikační číslo Psychiatrické nemocnice je 001 60 105

   


  Archiv veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných mimo profil zadavatele