Psychiatrická nemocnice Brno Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Lékaři

  Postup při realizaci odborné stáže:

  Zájemce o odbornou stáž (dále jen stážista) zkontaktuje e-mailem příslušného vedoucího zaměstnance PN Brno s žádostí o stáž a s termínem stáže:

   

  Kontaktní osoby:

  Psychiatrie: 

  prim. MUDr. Filip Vrtek (akutní ženské oddělení, akutní mužské oddělení)  - vrtek(zav)pnbrno.cz

   

  Gerontopsychiatrie:             

  prim. MUDr. Ivo Straka - strakai(zav)pnbrno.cz

   

  Návykové nemoci:                

  prim. MUDr. Jiří Pokora - pokora(zav)pnbrno.cz

   

  Sexuologie:                            

  prim. MUDr. Zuzana Švehláková - svehlakova(zav)pnbrno.cz

   

   

  Po odsouhlasení stáže příslušným vedoucím zaměstnancem PN Brno přepošle stážista souhlasné stanovisko se stáží Oddělení vědy a vzdělávání v PN Brno na email: boranova(zav)pnbrno.cz , společně s vyplněným formulářem Podklady k vyhotovení smlouvy o zajištění odborné stáže

  Stážista obdrží návrh smlouvy s pokyny k platbě (možno hradit převodem z účtu, či na pokladně PNB).  

   

  Stážista je povinen zajistit si příslušný pracovní oděv a obuv a v den nástupu na odbornou stáž se dostaví na Oddělení vědy a vzdělávání, budova A2 – 3. patro k zajištění potřebných formalit. 

   

  Stravování: možnost zakoupení oběda v jídelně PNB dle platného Ceníku výkonů a služeb                                       (v rozmezí 73 – 79 Kč)
  Ubytování: není zajištěno 

  Účastnický poplatek: dle platného ceníku výkonů a služeb v PNB - 250 Kč/den

  Kontaktní osoba: Jindřiška Boráňová, Oddělení vědy a vzdělávání v PN Brno , 548 123 544,                                              email: boranova(zav)pnbrno.cz