Psychiatrická nemocnice Brno Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Denní stacionář PN Brno, stanice 21

  Je zaměřen na
  psychoterapii pacientů  z diagnostického okruhu afektivních a neurotických poruch
  doléčení,  upevnění remise a resocializaci pacientů s psychotickým onemocněním
   
  Terapeutický program probíhá
  • během celého roku
  • v pracovních dnech  vždy od 8.00 do 14.00
  • v polední pauze mají pacienti zajištěn oběd za velmi příznivou cenu. 
  • trvá 3 měsíce, v indikovaných případech může být prodloužen  
  • je plně hrazený zdravotními pojišťovnami. 
   
  Aktivity
  • Každodenní ranní a odpolední setkání celé komunity 
  • Skupinová psychoterapie  každý den –   skupiny dle diagnóz
  • Individuální psychoterapie klinickým psychologem
  • Relaxační cvičení 
  • Arteterapie
  • Kognitivní trénink
  • Ergoterapie
  • Zahradní terapie
  • Společné výlety, kulturní akce
  • Sociální poradenství, spolupráce s CDZ, organizacemi Práh, Celsus atd.
   
  Terapeutický tým
  • Lékaři - primář stacionáře a  atestovaný sekundář 
  • Kliničtí psychologové 
  • NLZP - staniční sestra DS, všeobecná sestra
  • Ergoterapeutka
  • Sociální pracovnice
   
  Podmínky  k přijetí 
  • doporučení z PA, z psychiatrické hospitalizace nebo klinického psychologa 
  • somatické vyšetření, pokud pacient somaticky léčen
  • vyšetření hladiny léků v séru z PA.
  • nepřijímáme pacienty s těžkou poruchou osobnosti, závislostí na návykových látkách a závažnou kognitivní poruchou. 
   
  Kontakty 

  stanice 21:  548 123 321         pollakova(zav)pnbrno.cz

  Húskova2, Brno 618 32