Psychiatrická nemocnice Brno Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Pracoviště ošetřovatelské péče a asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

  Zpracovává metodiku ošetřovatelského procesu a jeho dokumentace, metodicky se podílí na řešení organizace práce ošetřovatelské péče, na přípravě systémů, pracovních postupů a zavádění ošetřovatelských standardů, jejich hodnocení, spolupracuje na registru ošetřovatelského personálu. Zodpovídá řediteli nemocnice za kvalitní a bezpečně poskytovanou ošetřovatelskou péči.

  Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví provádí šetření ve vztahu k výskytu onemocnění v zařízení a monitorování zdravotního stavu zaměstnanců ve vazbě
  na faktory životních a pracovních podmínek, samostatně realizuje místní programy ochrany a podpory zdraví včetně konzultační činnosti.