Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Protialkoholní záchytná stanice

  Protialkoholní záchytná stanice je zdravotnické zařízení, které provozuje Psychiatrická nemocnice Brno na základě smlouvy o zajištění činnosti protialkoholní záchytné stanice s Jihomoravským krajem. Záchytná stanice zajišťuje služby na úseku ochrany zdraví před alkoholismem, a to v souladu ze zákonem
  č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a o změně souvisejících zákonů, v platném znění. 

  Záchytná stanice poskytuje nepřetržitě služby po dobu 24 hodin. Služby jsou zajišťovány odbornými zdravotnickými pracovníky.

  Vyšetření, pobyt na záchytné stanici


  Osoba, která není ohrožena na životě selháním základních životních funkcí, ale pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování, a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo je ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení, je povinna se podrobit ošetření (včetně odběru biologického materiálu) a pobytu v záchytné stanici po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace. O přijetí, propuštění osoby z ošetření a délce pobytu na záchytné stanici rozhoduje výlučně lékař.

  Vyšetření a ošetření na záchytné stanici je konáno vždy za stanovenou finanční úhradu. Dopravu, vyšetření, ošetření a následný pobyt na záchytné stanici hradí
  ošetřená osoba, a to v případě, že se u ní prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky.