Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Management

  Ředitel psychiatrické nemocnice je jmenován ministrem zdravotnictví. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči. Ostatní vedoucí pracovníci jsou oprávněni činit jménem psychiatrické nemocnice právní úkony v rozsahu určeném obecně  závaznými předpisy, instrukcemi ministerstva zdravotnictví nebo z pověření ředitele.

  Ředitelství PN Brno se nachází v budově A, 2.patro

   

   

     
  Ředitel: prim. MUDr. Pavel Mošťák
    tel. 548 123 235   mail: sekretariat@pnbrno.cz
  Náměstkyně ředitele pro léčebně preventivní péči: MUDr. Milena Zimulová
    tel. 548 123 235   mail: sekretariat@pnbrno.cz
  Náměstek ředitele pro ekonomiku a technické služby: Ing. Leo Venclík
    tel. 548 123 208   mail: sekretariat@pnbrno.cz
  Hlavní sestra: Marie Lišková
    tel. 548 123 300   mail: sekretariat@pnbrno.cz