Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Povinně zveřejňované informace

  Zřizovací listina
  Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění
  Registr smluv
  Způsob přijímání a vyřizování stížností
  Prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže
  Přehled nejdůležitějších právních předpisů
  Externě zajišťované poradenské služby (usnesení vlády č. 39 ze dne 16.1.2013).
  Kontaktní údaje
  Nabídka nepotřebného materiálu
  Protikorupční opatření
  Zpráva o hospodaření PNB za rok 2017
  GDPR