Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Aktuality

  Psychiatrická nemocnice Brno vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor

  za účelem provozování kadeřnických a pedikérských služeb pro zaměstnance a pacienty PN Brno.

   

  Doba a místo plnění:       

   nejdéle 8 let od podpisu smlouvy      

    Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova  1123/2, 618 32 Brno,

    přízemí objektu budovy A  - 2 místnosti, WC a předsíň o celkové výměře 37,4 m²

                                               

   

  Místo a čas pro podání nabídky:

  Nabídku zaslat nejpozději do 10.5.2018 do 12:00 hodin

   Nabídku zaslat v uzavřené obálce označené

    „ Pronájem nebytových prostor za účelem provozování kadeřnických

      a pedikérských služeb pro zaměstnance a pacienty“

   na adresu : Sekretariát náměstků ředitele, Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova 2, 618 32 Brno

                                                   

   

  Kritéria pro hodnocení nabídek:

  Nejvyšší cena nájmu za m²/ měsíc

   Minimální cena nájmu v místě a čase obvyklá je 100,- Kč/m²/měsíc  + služby, energie a DPH

   

  Údaje o zadavateli:

  Název:                      Psychiatrická nemocnice Brno

  Sídlo:                         Húskova 2, 618 32 Brno

  IČO:                            00160105

  DIČ:                             CZ00160105

  Kontaktní osoba:      Aleš Tesař (referent OTS), telefon: 548 123 579, mobil: 777 768 509

   

  Další podmínky:

  Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání tohoto výběrového řízení. Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí na tomto výběrovém řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění výběr. řízení.