Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

  Usnesením vlády ČR ze dne 25. června 2014 č. 492 byla agenda rovnosti žen a mužů včetně sekretariátu Rady přesunuta z Ministerstva práce a sociálních věcí na Úřad vlády ČR.

   V úterý 26. srpna 2014 se na Úřadu vlády ČR ve Strakově akademii konalo první zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů po přesunu této agendy z Ministerstva práce
  a sociálních věcí na Úřad vlády ČR. Předsedou Rady je nyní ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, který zasedání řídil. Rada je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti rovnosti žen a mužů. Skládá se ze zástupců státní správy a občanské sféry reprezentované odborníky i členy neziskového sektoru.


  Rada na svém zasedání mj. projednala návrh Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, která by se měla stát rámcovým strategickým dokumentem v oblasti politiky genderové rovnosti.

  Rada také přijala usnesení, ve kterém doporučila vládě ČR, aby neprodleně přistoupila ke komplexnímu řešení problematiky kapacit zařízení předškolní péče o děti prostřednictvím zřízení meziresortní pracovní skupiny. Rada rovněž schválila zprávu Sociální podmínky otcovství, která by měla být následně zveřejněna, případně dále distribuována.

   
  V oblasti agendy související s činností Evropské unie Rada doporučila vládě ČR, aby revidovala stávající rámcovou pozici k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních tak, aby reflektovala priority vlády ČR
  v oblasti rovnosti žen a mužů. Dosud ČR na základě rámcové pozice připravené minulou vládou ČR zaujímala k návrhu směrnice negativní postoj.

   
  K této problematice lze mimo jiné najít další odpovídající informace, případně literaturu na následujících webových stránkách: 

   
  http://www.aperio.cz/tags/30

   
  http://www.mpsv.cz/cs/16643

   
  http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/ministri-pri-uradu-vlady/michael-kocab/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/problematikou-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu-se-zabyva-oddeleni-sekretariatu-rady-vlady-pro-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu--39083/

   
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/12500/NAP_15-04-2011.pdf

   
  http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/zprava_Peking_platforma.pdf