Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Dary za rok 2011

  V roce 2011 nemocnice obdržela celkově na darech 164.097,- Kč. Jde o drobné peněžní dary v rozdělení:

  a)     dary na zlepšení vybavení stanic podle účelového určení dárce ve smyslu darovací smlouvy. Jedná se o dary na pořízení zlepšení vybavení stanic jako jsou židle, stolky, drobný nábytek - skříňky, přehrávače audio a video. Darovací smlouvy uzavírají pacienti nebo příslušníci jejich rodin nebo opatrovníci. Dary jsou skládány hotově do pokladny anebo z konta pacientů zúčtovaných s pokladnou. Úhrn těchto peněžních drobných darů činí 163.000,- Kč.

  b)     milodary z pokladničky v kapli sv. Kříže ve výši 1.097,- Kč, protokolárně převzatých a uložených v pokladně nemocnice řádným příjmovým dokladem.