Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Dary za rok 2013

  V roce 2013 obdržela nemocnice celkově na darech 5.541,- Kč. Jde o drobné peněžní dary v rozdělení:

  a)     drobné peněžní dary podle darovacích smluv, kdy pacienti projevili vůli přispět na zlepšení vybavení lůžkových stanic drobným nábytkem na vylepšení denních místností pacientů. Darovací smlouvy uzavírají dárci - pacienti anebo jejich opatrovníci buď hotově na pokladně, případně úhradou z osobního konta pacientů, jsou účelově vymezeny dárcem. Úhrn těchto peněžních darů za rok činil 5.457,- Kč.

  b)     milodary z pokladničky kaple sv. Kříže ve výši 84,- Kč, protokolárně převzatých a uložených v pokladně nemocnice řádným příjmovým dokladem.