Psychiatrická nemocnice Brno  
 
  Plán areálu PN Brno
  Mapka arealu PN Brno
  klikněte pro zvětšení

  Dary za rok 2012

  V roce 2012 obdržela nemocnice celkově na darech 32.012,- Kč. Jde o drobné peněžní dary v rozdělení:

  a)     dary na zlepšení vybavení lůžkových stanic podle účelového určení dárce ve smyslu darovací smlouvy. tyto dary sloužily jednak na zlepšení vybavení stanic jako jsou židle, stolky a další drobný nábytek. Darovací smlouvy uzavírají dárci - pacienti nebo příslušníci jejich rodin či opatrovníci. Dary jsou skládány buď přímo do pokladny anebo z osobního konta pacienta zúčtovaných s pokladnou. Úhrn těchto drobných peněžních darů činil 32.000,- Kč.

  b)     milodary z pokladničky kaple sv. Kříže ve výši 12,- Kč, protokolárně převzatých a uložených v pokladně nemocnice řádným příjmovým dokladem.